MENU

El disseny

El “Manual per a no dissenyadors“ té l’intenció d’apropar el concepte de disseny i tot el que l’envolta a un usuari aliè a aquest àmbit. El públic al qual va dirigit el projecte són nens i nenes d’entre 10 i 12 anys, per tant, el manual està adaptat al seu nivell de comprensió. El resultat final és fruit d’una prèvia investigació i reflexió sobre el disseny en un context actual.

_

The “Designers’ Manual” aims to approach the concept of design to those users outside the field. The target audience of this project are children from 10 to 12 years old and so the manual has been readapted to their level of comprehension.
The final outcome is the result of a previous undertaken investigation on the design in its actual context.