MENU

Sender 732

Projecte de senyalització del camí de la Ribera (Sender 732), camí que connecta La Molina amb Alp. Els colors corporatius respecten el cromatisme oficial dels senders de petit recorregut.